Project search

Axis Towers

Axis Towers is ontworpen volgens het principe van een “stad in een stad”....

Lazika Municipalty

Het is vrij uitzonderlijk dat een stad uit slechts één gebouw bestaat. Dat is het geval in Lazika.

Prosecutor’s Office Tbilisi

Transparantie loopt als een rode draad door het parketgebouw.