Estoril sol residence complex

Estoril sol residence complex

Gonçalo Byrne

Het nieuwe wooncomplex aan de Avenida Marginal in Cascais, Estoril, verandert het karakter van de toegang tot de stad zowel in bouwkundig als in planologisch opzicht. Ondanks de grootschaligheid en het opvallende uiterlijk in het stadslandschap, is de krachtige relatie van het bouwwerk met het omliggende gebied een van de sterke punten van het project.

Cascais is een kustplaats circa 30 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Lissabon. De hoofdstraat en meteen ook de eerste straat voor mensen die vanuit het noorden komen, is de Avenida Marginal, die langs het waterfront loopt. Een van de meest interessante – uit architectonisch en stedenbouwkundig oogpunt – grootschalige woningbouwcomplexen van de afgelopen jaren in Portugal is bij dit toegangspunt tot de stad verrezen.

Dit nieuwe complex ligt op de plaats waar vroeger Hotel Estoril Sol stond, een gebouw uit de jaren ’50, met zo’n 20 verdiepingen, dat werd gesloopt in het kader van een bestemmingsplan om dit belangrijke stadsdeel volledig opnieuw in te richten. De sloop liet een lelijk litteken achter in het landschap, in de vorm van een kale heuvel aan de achterzijde van het voormalige hotel. Het hoogteverschil tussen het platform en de heuvel van de Ribeira da Castel-hana Valley, die het stadspark Parque Palmela ontsluit, is bijna 30 meter en met het wegvallen van het gebouw is als het ware een bres in de topografie geslagen.In deze context werden twee hoofddoelen geformuleerd voor het project: enerzijds de kuststrook en het hoger gelegen park tot een visuele eenheid smeden door het bestaande park uit te breiden langs de heringerichte heuvel en anderzijds een luxe woongebouw tot stand brengen dat optimaal profiteert van de uitstekende locatie.

Het nieuwbouwcomplex past perfect bij de topografische ligging van de locatie

DESIGN

Het nieuwe complex bestaat uit drie uniforme gebouwen met een vierkante plattegrond. Het was zaak dit idee zodanig uit te voeren dat op de begane grond zichtbaar zou zijn welke ruimten van het nieuwe complex openbaar en welke gebouwen voor particulier gebruik bestemd zijn. Ook kon hierdoor specifieker worden gekeken naar de nieuwe relatie tussen de Avenida Marginal en het groene decor van het park en de heuvel. Naarmate het complex zich verheft, dijt het uit in de richting van de meest in het oog springende topografische elementen: de Castelhana Valley en de kustlijn. Het nieuwe gebouw heeft een totale oppervlakte van 30.000 m² – wat 32 % kleiner is dan het vroegere hotel – en is 14 etages hoog, gerekend vanaf de tuin en het recreatieterrein (een tussenlaag tussen Avenida Marginal en het park). Het complex telt 110 appartementen van verschillende afmetingen, uiteenlopend van één tot vijf slaapkamers waarvan sommige duplex. Het gebouw heeft een krachtige, zelfbewuste uitstraling. Door de gunstige locatie werd besloten tot een netvormige structuur met royale glazen wanden die volop uitzicht bieden. En de expertise van Reynaers was van cruciaal belang om het project in goede banen te leiden. In nauwe samenwerking met het ontwerpteam en met de constructeur kon een oplossing worden gevonden die voldeed aan de voorschriften die gelden voor wat een luxe gebouw moest worden.

CP 155 (-LS) Schuifsystemen, CS 77 Ramen en CS 77 Deuren - Appartementencomplex Estoril sol residence complex gelegen in Cascais, Portugal

Ramen van de vloer tot aan het plafond staan garant voor een prachtig zeezicht en een ruimtelijk gevoel

CE-GECERTIFICEERD

Alle geselecteerde deur- en raamkozijnen zijn gebaseerd op het geavanceerde schuifsysteem CP 155. Dit moest echter wel worden aangepast om te voldoen aan twee hoofddoelstellingen van het project. Aan de ene kant de noodzaak om de technische specificaties nauwgezet na te leven – met name als het gaat om luchtdoorlatendheid, weerstand tegen windbelasting, waterdichtheid, werkingscycli en warmteoverdracht. Anderzijds bestond de noodzaak om de geplande glazen borstweringen te integreren in de kozijnen, aangezien deze ramen open moeten kunnen van de vloer tot aan het plafond en de veiligheid van de gebruikers volledig moest worden gewaarborgd. In totaal werden op basis van het CP 155-systeem tien standaardprofielen en verscheidene accessoires, inbouwelementen en afdichtingen ontworpen. Veelal vormde de hefschuifvariant de basis, met onder meer gemotoriseerde modules, maar het werd ook gebruikt voor vaste en hoekelementen. Het CS 77-systeem werd gebruikt voor een aantal naar buitendraaiende deuren. Estoril-Sol Residence is een van de eerste gebouwen in Portugal waarvan de deur- en raamkozijnen volledig CE-gecertificeerd zijn, wat bewijst hoe belangrijk dit kwaliteitsproject is voor het Portugese architecturale en gebouwde landschap.

Horizontale doorsnede van CP 155-LS monorail

Projectoplossing

 

  • Oplossing op maat gebaseerd op CP 155-LS monorail ten behoeve van hoge waterdichtheid en integratie van de ballustrades
  • Verschillende stalen versterkingen werden aangebracht op de binnenkant van de profielen om te weerstaan aan de hoge windbelasting
  • Afmetingen van het schuifelement: 2950 mm (raam: 3900 mm (B) x 2575 (H)); Gewicht van het schuifelement: 251 kg; Glas: buitenzijde 8 mm getint + 20 mm + 66.2 gelamineerd
  • Door de grote afmetingen en het gewicht van de kaders werden verschillende tests uitgevoerd zoals de mechanische weerstandstest bij het optillen en schuiven

Verschillende andere tests werden georganiseerd met het oog op CE-markering:

Klasse Waarde

Weerstand tegen windbelasting E2067 2067 Pa

Weerstand tegen windbelasting,

relatieve doorbuiging B L/200

Waterdichtheid 9A 600 Pa

Luchtdichtheid 4 600 Pa

Noodzakelijke kracht om vleugel te verplaatsen 1 100 N

Mechanische weerstand bij het optillen van

de vleugel 4 800 N

Mechanische weerstand bij het schuiven van

de vleugel 2 30 N

Impact test ballustrade I5 950 mm

Akoestische isolatie 38dB (-2;-5)

Constructeur: 
Edimetal SA
Architecten: 
Gonçalo Byrne
Locatie: 
Cascais, Portugal View on map
Fotograaf: 
FG + SG Architectural Photography
Andere partners: 
Fundor (Investors) Consórcio Edifer (General contractors)