EPB en EPC voor aluminium schrijnwerk

Nieuwbouw

Alle projecten in België waarvoor een bouwaanvraag moet ingediend worden vallen onder de EPB-regelgeving. Reynaers Aluminium schrijnwerk beantwoordt aan de EPB-voorschriften. Zowel het glas als het volledige raam (glas + profiel) moeten onder een maximale waarde blijven. De maximale Uw is 1.5 W/m²K en de maximale Ug is 1.1 W/m²K. Deze prestaties zijn te behalen met het Reynaers aluminium schrijnwerk.

Renovatie

Wanneer het schrijnwerk bij een renovatie van een woning vervangen wordt, moet men rekening houden met volgende:

• De maximale Uw-waarde van het vervangen schrijnwerk moet ook­ 1.5 W/m²K zijn, waarbij het glas een Ug waarde heeft van ­ 1.1 W/m²K.

• Er moet voldaan worden aan een minimale ventilatievoorziening. Dit kan gerealiseerd worden door ventilatieroosters te voorzien boven de ramen.

Door rekening te houden met bovenstaande zal de renovatie bijdragen in het behalen van een beter energielabel voor de woning.

Ingrijpende renovatie

Een ingrijpende renovatie is een renovatie waarbij de technische installatie wordt vervangen en waarbij eveneens 75% van de gevel wordt geïsoleerd. Voor ingrijpende energetische renovatiewerken van woningen, kantoorgebouwen en scholen wordt naast de voorwaarden rond de maximale U-waardes, minimale ventilatievoorzieningen en minimale eisen voor installaties (welke allen van toepassing zijn op alle renovatiewerken), een bijkomende eis gesteld wat het E-peil betreft. Emax = 90 voor deze ingrijpende renovatiewerken.