Reynaers Aluminium werkt mee aan een betere wereld door duurzaam te ondernemen. Het dringt wereldwijd het energieverbruik terug door raamprofielen te ontwikkelen die gebouwen energie-efficiënter maken. Maar ook op materiaal-, productie- en transportniveau denkt Reynaers Aluminium verder. Zo wil het bedrijf zich elke dag inzetten voor een duurzame samenleving.

Raamprofielen tegen klimaatopwarming 

In Europa is maar liefst 40% van de CO2-uitstoot afkomstig van gebouwen. Het zijn deze broeikasgassen die dé uitdaging vormen in de strijd tegen klimaatopwarming. Reynaers Aluminium wil daarom niet alleen de waarde van gebouwen verbeteren, maar ook de werk- en leefkwaliteit van mensen. Samen met hun partners zoeken ze onafgebroken naar innovaties voor de bouwschil. De focus ligt daarbij op de energieprestatie van de raamprofielen: een strikte luchtdichtheid en thermische isolatie moeten de warmteverliezen beperken. Gebouwen worden zo een pak energie-efficiënter en verkleinen tegelijk hun ecologische voetafdruk.

Aluminium = het groene metaal

De grootste troef van aluminium is dat het 100% recycleerbaar is zonder dat er iets van de kwaliteit verloren gaat. Meer nog: door aluminium te hergebruiken in nieuwe raamprofielen bespaart Reynaers Aluminium maar liefst 95% energie. Bovendien is aluminium bestand tegen alle weersomstandigheden. Het barst niet, het rot niet en ongedierte lust het niet. Het vervangen van aluminium ramen is dan ook niet nodig. Wie voor aluminium kiest, kiest dus ook voor de natuur en werkt zo rechtstreeks mee aan een duurzame samenleving. 

Slim transportsysteem

Reynaers Aluminium is constant op zoek naar het meest duurzame transport  en probeert altijd voor de kortste en milieuvriendelijkste route te kiezen. Reynaers Aluminium streeft niet alleen naar duurzaamheid op het vlak van transport en productie, maar ook in de mobiliteitvan zijn werknemers. Het bedrijf stimuleert onder andere carpooling onder de medewerkers en stelt elektrische fietsen ter beschikking. De afgelopen vier jaar verminderde de CO2- uitstoot van het personeel daardoor met 27%. Hiervoor ontving Reynaers Aluminium in 2014 al de Lean and Green Personal Mobility Award.