Back to top

Reglement van de Reynaers Aluminium Batibouw actie 2020

 1. De Batibouwactie van Reynaers Aluminium wordt georganiseerd door Reynaers Aluminium. Deze wedstrijd staat enkel open voor personen die in België wonen, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Reynaers Aluminium of een onderneming die hieraan verbonden is, alsook hun familie.
 2. De actie loopt vanaf 29/02/2020 tot en met 08/03/2020.
 3. Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting is enkel geldig in België. Deelnemen kan via de loten die door de Reynaers vertegenwoordigers uitgedeeld worden op de Reynaers Aluminium stand op Batibouw te Brussel. Elk lot bevat een unieke code dewelke toegang geeft tot het deelnemingsformulier op de actiesite. Elke unieke code kan slechts 1x gebruikt worden om deel te nemen aan de actie.
  Op de actiesite geeft de bezoeker de unieke code in die hij terugvindt op het lotje. Bij ingeven van geldige code kan hij vervolgens zijn persoonlijke gegevens, enkele gegevens over zijn bouwproject aangeven en 2 wedstrijdvragen beantwoorden. ‘Hoeveel verkooppunten nemen deel aan de Reynaers Dagen?’ en als schiftingsvraag: ‘Hoeveel geldige codes zullen er vandaag (00:00 - 23.59) ingevoerd worden?’ Door het verzenden van het ingevulde formulier wordt de wedstrijdprocedure afgerond. Elke deelnemer krijgt een automatische bevestiging van zijn deelname via het e-mailadres dat hij heeft opgegeven.
 4. Er worden in totaal 90 prijzen verdeeld, elke dag 10 prijzen gedurende 10 dagen. De prijs is telkens een Kinepolis filmdoosje met tickets voor 2 personen. De prijs wordt met de post opgestuurd naar het adres dat de winnaars hebben opgegeven bij deelname. Reynaers Aluminium is niet verantwoordelijk voor het eventueel niet ontvangen van de prijs.
 5. De winnaars zijn de deelnemers die op de actiesite de vraag juist hebben beantwoord en de schiftingsvraag correct hebben beantwoord of het juiste antwoord het dichtst hebben benaderd. In geval van een ex aequo wordt diegene die als eerste zijn wedstrijdformulier verzond aan Reynaers Aluminium als eerste gerangschikt. Gedurende de actieperiode kan elke deelnemer slechts 1x een prijs winnen.
 6. De winnaars worden tussen 09/03/2020 en 31/03/2020 op de hoogte gebracht.
 7. De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.
 8. Reynaers Aluminium behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het wedstrijdreglement door het op de actiewebsite aan te passen, waarna deze nieuwe bepalingen meteen van kracht zijn.
  Reynaers Aluminium kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast te worden, ongeacht de reden voor zulke aanpassing. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege Reynaers Aluminium.
 9. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.
 10. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog, behoudt Reynaers Aluminium zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten.
 11. Gebruik van geautomatiseerde deelnames of programma's is verboden en alle dergelijke deelnames worden gediskwalificeerd.
 12. Er wordt op geen enkele correspondentie in verband met deze wedstrijd geantwoord.
 13. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen enkel worden gebruikt voor de huidige wedstrijd. Overeenkomstig de Privacywet beschikt de deelnemer over het recht op inzage van zijn persoonlijke gegevens en op rechtzetting van onjuiste gegevens die op hem betrekking hebben. Dit recht kan kosteloos uitgeoefend worden op verzoek van de deelnemer op volgend adres: Reynaers Aluminium, Oude Liersebaan 266 te 2570 Duffel.
 14. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.