Deze privacy disclaimer is van toepassing op (i) de gegevens die Reynaers Aluminium NV, Oude Liersebaan 266, 2570 Duffel (hierna “Reynaers Aluminium”) via https://www.reynaers.be/nl-BE/particulieren/  (hierna de “Website”) en/of via externe partnerships verzamelt en (ii) het gebruik ervan voor (direct) marketing doeleinden door Reynaers Aluminium en haar klanten (dealers en installateurs).

Dataverzameling

Reynaers Aluminium verzamelt uw persoonsgegevens via contactopnames en tools op de Website. De tools (vb. “video op maat”, “3D Veranda”, …)  kunnen u helpen bij uw zoektocht naar ramen, deuren of veranda’s. Bij het gebruik van deze tools wordt u gevraagd bepaalde informatie over uw project te delen. Met die informatie proberen wij de gebruikerservaring van de Website en onze (direct) marketing communicatie nog meer op maat van uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen. Bij het gebruik van deze tools gaan wij uit van een interesse in onze producten en zullen wij u op de hoogte houden van onze referenties en acties.

Reynaers Aluminium verkrijgt ook via externe partnerships gegevens van bouwers en verbouwers (vb. Livios, MaConstruction, …). Het is mogelijk dat uw gegevens bij ons terecht komen nadat u, bij één van onze partners, aangaf dat uw gegevens voor commerciële doeleinden mogen gebruikt worden.

De volgende data wordt door Reynaers Aluminium bijgehouden voor zover gekend:

 • Voornaam
 • Familienaam
 • Telefoonnummer
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente)
 • Bron via dewelke u in ons bestand bent terechtgekomen
 • E-mail adres
 • Product waarin u geïnteresseerd bent
 • De startdatum van uw project
 • Uw dichtstbijzijnde dealers (3)

Cookies

Naast de informatie waar we specifiek om vragen worden via de Website ook een aantal zaken automatisch bijgehouden aan de hand van zogenaamde cookies. Voor een overzicht van de cookies die op onze Website worden gebruikt kunt u het cookiebeleid nalezen.

Dataverwerking

Alle informatie verkregen via onze Website en externe partnerships, wordt automatisch verwerkt. Marketing acties waarbij persoonsgegevens worden gevraagd, zullen steeds om uw expliciete toestemming vragen en daarbij verwijzen naar dit privacy beleid.

Verstrekking gegevens aan derden

Voor bepaalde activiteiten van Reynaers Aluminium doen wij beroep op andere bedrijven (vb. marketing). Daarnaast is het voor onze klanten (dealers en installateurs) enkel mogelijk om voor u een offerte te maken als zij over uw gegevens beschikken. Daarom worden er dan ook gegevens gedeeld met derden (binnen de EU).

Gegevens die daarbij gedeeld worden, worden enkel gebruikt voor specifieke doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De externe partijen mogen zelf nooit uw gegevens gebruiken of doorgeven. Hierop wordt strikt toegezien door Reynaers Aluminium.

Marketing

Wanneer u ons informatie geeft en bevestigt dat deze mag gebruikt worden voor (direct) marketing doeleinden, dan zullen we u, samen met onze marketing partner, per e-mail inlichten over uw registratie in onze database en de daaraan verbonden mogelijkheden.

Reynaers Aluminium zorgt er, samen met haar marketing partner, voor dat u enkel informatie toegestuurd krijgt die volgens ons interessant is voor u. We gebruiken daarvoor drie fasen waarin uw bouwproject zich kan bevinden. Deze fases zijn de vergelijkende fase waarin u vooral kijkt wat de voordelen van aluminium zijn. De inspiratie fase, waarin u op zoek gaat naar de juiste stijl en producten voor uw bouwproject. En tot slot de beslissende fase, waarin uw keuze vaststaat, en u naar de praktische kant kijkt door het zoeken van een vakman in uw buurt of een offerte. Wij zullen u binnen elk van de drie fasen informeren over actieperiodes en  inspiratie of handige tools die u kan gebruiken.

Als u onze informatie niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor op ieder moment weer afmelden door de link te volgen onderaan de e-mail die u ontvangt, of door ons hierover te contacteren via privacy@reynaers.be.

Reynaers dealers en installateurs

Om de zoektocht naar een leverancier van ramen, deuren en veranda’s zo eenvoudig mogelijk te maken, worden bezoekers die voldoende interesse toonden in contact gebracht met onze klanten (dealers en installateurs). Reynaers Aluminium beschouwt gebruikers als “voldoende geïnteresseerd” wanneer men via de Website meerdere malen gebruik maakt van de aangeboden tools, of wanneer men via de Website een offerte aanvraag indient.
Hiervoor worden enkel de noodzakelijke gegevens, via de Website aan maximaal 3 Reynaers vakmannen gekoppeld. Deze kunnen, mits inloggen op hun password protected account, de relevante gegevens raadplegen. Toegang tot deze gegevens is uitsluitend voorbehouden voor Reynaers dealers en installateurs.

Gegevensverzameling door derden via onze website

Bepaalde tools (bv. de verandaconfigurator en de subsidiemodule) worden aangeboden in samenwerking met derde partijen. Dit wordt steeds duidelijk aangegeven bij de desbetreffende tool. De persoonsgegevens die u via deze tools ingeeft, worden in sommige gevallen rechtstreeks verzameld door de derde partij die verwerkingsverantwoordelijke is voor deze gegevensverzameling. Reynaers Aluminium is in dat geval niet verantwoordelijk voor deze gegevensverzameling noch voor het resultaat of de uitkomst na verwerking van uw gegevens in de desbetreffende tool. Eventuele vragen of klachten dienen rechtstreeks te worden gericht aan de derde partij wiens contactgegevens bij de desbetreffende tool worden vermeld.

Bijhouden en wissen van gegevens

Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

 • Indien u hier specifiek om vraagt via privacy@reynaers.be zullen wij uw gegevens in onze database   verwijderen. Uw gegevens worden daarbij ook automatisch verwijderd uit de database van de Reynaers dealers en installateurs.
 • Indien u in één van onze e-mails aangeeft niet langer communicatie van Reynaers Aluminium te willen ontvangen zullen wij uw gegevens in onze database verwijderen.
 • Indien u  90 dagen niet meer actief bent: vb. u opent geen Reynaers Aluminium e-mails meer of u gebruikt geen tools meer op de Website. Dan zal u automatisch een e-mail ontvangen met de vraag of u nog verdere communicatie wilt ontvangen. Indien u niet ingaat op deze e-mail volgt na 14 dagen een tweede en laatste e-mail. 14 dagen na de tweede e-mail worden uw gegevens automatisch uit onze database verwijderd.
 • Indien u bij het gebruik van onze tools een projectstartdatum opgeeft, zal u na het verlopen van deze startdatum nog 1 maal gevraagd worden of u verdere communicatie wilt ontvangen. Indien u daar niet op ingaat, worden uw gegevens automatisch uit onze database verwijderd.

Welke overige rechten heb ik als bezoeker?

U heeft het recht om ons te vragen over welke gegevens wij van u beschikken en om deze gegevens te corrigeren of te wissen. Bijkomend heeft u het recht om u te verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct-marketingdoeleinden, het recht op beperking van je gegevens, het recht op bezwaar tegen het gebruik en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Uitoefening van deze rechten kan u doen door een eenvoudig mailtje aan ons te richten op het adres: privacy@reynaers.be. Wij doen er alles aan om zo snel en vlot mogelijk op uw vraag te antwoorden, maar houden ons eraan om u uiterlijk binnen de 30 dagen antwoord te bezorgen.

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevens-beschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

Beveiliging

Reynaers Aluminium neemt alle voorzorgen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct beschermd zijn tegen onrechtmatig gebruik of verlies.

 • Er is een SSL-certificaat ingesteld waardoor de communicatie tussen de Reynaers https://www.reynaers.be/nl-BE/particulieren/ en de gebruiker verloopt versleuteld. 
 • Ingestuurde persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor beheerderaccounts. 
 • Paswoorden van beheerders worden met een encryptie beveiligd tegen mogelijk verlies bij datalekken.

Versie

Wijzigingen in het Privacy beleid zijn steeds mogelijk. We raden u aan het Privacy beleid regelmatig te raadplegen.

29 Juni 2018