Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site dealers.reynaers.be is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop REYNAERS ALUMINIUM de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van REYNAERS ALUMINIUM. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam REYNAERS ALUMINIUM, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van REYNAERS ALUMINIUM.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

REYNAERS ALUMINIUM besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. REYNAERS ALUMINIUM kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. REYNAERS ALUMINIUM kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. REYNAERS ALUMINIUM kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Recht van toegang

Je hebt het recht van toegang tot en herziening van jouw persoonsgegevens of deze op jouw verzoek te laten wissen door een mail te sturen. We trachten te waarborgen dat persoonsgegevens bijgewerkt, nauwkeurig en volledig zijn.

Gemeenschappelijke gegevens

Sommige websites van REYNAERS ALUMINIUM plaatsen brokjes informatie in jouw computer, als je hen een bezoek brengt. Deze brokjes heten 'cookies'. Als een bezoeker naderhand naar diezelfde site terugkeert, worden die cookies naar de site - en alleen naar die site - teruggestuurd. Cookies vertellen ons hoe en wanneer bepaalde pagina's op onze website worden bezocht en door hoeveel mensen. Bedoeling is via deze informatie onze websites te verbeteren.

Links naar andere sites

Op onze site vind je links naar andere sites. We kunnen ons ook niet verantwoordelijk stellen voor de inhoud van de niet-REYNAERS ALUMINIUM sites.