Reynaers Aluminium garandeert dat gerecycleerd aluminium, afkomstig van oude raamprofielen, kan worden gebruikt voor de fabricage van nieuwe ramen.

Reynaers Aluminium, leidinggevend leverancier van hoogkwalitatieve aluminium systemen in Europa, blijft zich er toe verbinden om in toenemende mate gebruik te maken van gerecycleerd aluminium – zowel vóór gebruik (industrieel schroot) als na gebruik (constructie schroot) – in zijn standaard industriële processen. Met die verklaring onderschrijft het bedrijf zijn vooruitstrevende strategie inzake duurzame innovatie en zorgzaamheid voor het milieu. In 2015 kon Reynaers Aluminium zijn klanten verzekeren dat van al de producten die worden geleverd, het basismateriaal uit gemiddeld 49% gerecycleerd materiaal bestaat.

Reynaers is voortdurend op zoek naar innovatieve technieken die de recycleerbaarheid van zijn producten kunnen verbeteren. Door alle betrokken partijen in het proces te betrekken wordt gegarandeerd dat aluminium ramen kunnen gerecycleerd worden met het oog op de vervaardiging van nieuwe. Daartoe heeft Reynaers partnerships aangegaan met leveranciers die gespecialiseerd zijn in aluminium recyclage om aldus meer expertise te verwerven en verder hun basiskennis te verbreden op het gebied van best bruikbare technieken.

Het Groene Metaal
Door de hoge duurzaamheid en de 100% recycleerbaarheid zonder kwaliteitsverlies heeft aluminium zijn reputatie verworven van het groene metaal. De opmerkelijke sterkte en de onderhoudsvriendelijke eigenschappen maken van aluminium het constructiemateriaal bij uitstek voor een industrie die voortdurend op zoek is naar sterkere, lichtere, duurzamere en groenere alternatieven. Zowel tijdens het productie proces als bij het gebruik stelt aluminium geen toxische producten vrij en het is niet onderhevig aan corrosie, waardoor het volledig veilig is voor de mens. Het is bovendien een zeer licht metaal zodat minder energie nodig is voor transport en er derhalve minder CO2 wordt uitgestoten. 

Maar daarmee is nog niet alles gezegd over de waarde van aluminium: Meer dan 75% van alle aluminium dat in zijn relatief korte bestaansgeschiedenis - iets meer dan 100 jaar - werd ontgonnen, is vandaag de dag nog in gebruik. Op die manier is een virtuele aluminium reserve ontstaan die voortdurend en vanzelf wordt in stand gehouden vanuit de veelvuldige applicaties, gaande van constructiematerialen, drankverpakkingen, automobielonderdelen enz. 

Het recycleren van 1 ton aluminium bespaart ca. 4 ton bauxiet (aluminium erts) en 95% van de energie nodig voor de productie van primair aluminium. Op zijn beurt betekent dit een besparing van 9 ton CO2 emissie. Het recycleren van aluminium schroot bespaart vandaag 80 miljoen ton broeikasgassen per jaar. Om dit te bereiken zouden 15 miljoen auto’s uit circulatie moeten worden genomen.  

Schroot schaarste 
Vrijwel al het aluminium schroot kan onmiddellijk worden gerecupereerd als grondstof die rechtstreeks terug in de productie kringloop kan worden geïnjecteerd. Gerecycleerd aluminium is daardoor evenwaardig aan het primair materiaal zelf en moet daarom ook als dusdanig worden gevalideerd. De door Reynaers gevoerde bedrijfspolitiek om op actieve wijze de recyclage van aluminium aan te moedigen is daarom zinvol, zowel vanuit bedrijfseconomisch als vanuit ecologisch standpunt. 

De beschikbaarheid van secundair aluminium is echter een belangrijke uitdaging. Aluminium schroot dekt slechts 40% van de vraag wereldwijd. Gebouwen waarin aluminium, 30 á 40 jaar geleden voor het eerst werd gebruikt voor ramen en deuren, worden thans gerenoveerd of vervangen en kunnen zorgen voor een toename van dat percentage. Dit kan zorgen voor een geleidelijke toename van de hoeveelheid aluminium schroot dat beschikbaar is voor recyclage. 

De end-of-life recuperatie van aluminium in de bouwsector is trouwens de hoogste van alle industrietakken en ligt tussen de 92 en de 98 procent. Daarna volgen de transportsector (95%) en de verpakkingsindustrie (50%)  Erik Rasker, CTO van Reynaers Aluminium: “Voor ons is het recycleren van onze basisgrondstof niet alleen deel van de groeistrategie van het bedrijf, maar tevens een levende illustratie van het Corporate Social Responsibility (CSR) engagement ten aanzien van mens en planeet en een soliede basis voor de winstgevendheid van onze onderneming.” 

De Amnesty International casus 
Reynaers Aluminium heeft recent het recyclageproces voor aluminium ramen in kaart gebracht. Dit document is tot stand gekomen aan de hand van een casus studie uit de praktijk. Samen met EMax, een Belgisch aluminium extrusie bedrijf, heeft Reynaers de oude voorgevel van het hoofdgebouw van Amnesty International gerenoveerd. Het volledig proces, inclusief het verwijderen van de oude ramen, het hersmelten en de extrusie van aluminium tot nieuwe profielen werd gefilmd en kan worden bekeken via de website: https://www.reynaers.com/ecological-impact