Reynaers Aluminium verhoogt aanzienlijk de aankoop van primair aluminium geproduceerd met groene energiebronnen. De Europese leider in architecturale aluminium raam-, deur- en gevelsystemen maakte duidelijke afspraken hierover met zijn leveranciers. Deze beslissing heeft een grote impact op de CO2-voetafdruk. "Wij geven de voorkeur aan duurzame elektriciteit voor de productie van primair aluminium. Op die manier zorgen we voor een steeds kleinere impact op het milieu", zegt Erik Rasker, CTO van Reynaers.

De aluminiumindustrie levert voortdurend inspanningen om de CO2-voetafdruk van de aluminiumproductie te verbeteren. Deze CO2-voetafdruk is in grote mate gelinkt aan de elektriciteitsbehoefte tijdens het productieproces. Erik Rasker licht toe: "Het aluminium dat momenteel in Europa wordt gebruikt, is goed voor een gemiddelde voetafdruk van 8,6 kg CO2 per kg aluminium. Het grootste deel van deze CO2 wordt veroorzaakt door de energiebron. Door groene stroom te gebruiken, kunnen we deze voetafdruk tot 4 kg doen dalen. Dat noemen we 'koolstofarm primair aluminium'. Door de aankoop van koolstofarm primair aluminium verlaagt ons bedrijf de gerelateerde CO2-uitstoot met meer dan 25% (vergeleken met referentievolumes in 2019). 

 

Steeds minder CO2-uitstoot

Tijdens het Hall-Héroult elektrolyseproces wordt aluminiumoxide in primair aluminium omgezet. Volgens European Aluminium, is de energie-efficiëntie van dit proces in de voorbije decenia met meer dan 50 % verbeterd. Het verbeteren van de energie-efficiëntie  van dit productieproces blijft topprioriteit. Dit is namelijk bepalend voor een groot deel van de kosten voor aluminiumproductie. In de toekomst zal – naast de impact door het soort gebruikte elektriciteit – ook de 'restimpact' nog verder verlagen dankzij nieuwe innovaties.

 

Recycleerbaar aluminium

In tegenstelling tot veel andere materialen behoudt aluminium zijn duurzame eigenschappen tijdens het recyclageproces. Daardoor kan je het eindeloos recycleren zonder kwaliteitsverlies. Voor het recycleren van aluminium is slechts 5 % van het oorspronkelijke energievolume nodig. Zo vermijden we maar liefst 8 ton CO2-uitstoot per ton aluminium. De enige beperking waar we vandaag de dag rekening mee moeten houden, is het beschikbare schrootmateriaal. "Door de lange levensduur van aluminium in vele toepassingen dekt het beschikbare aluminiumschroot momenteel slechts 40 % van de wereldwijde vraag naar aluminium", legt Erik Rasker uit. "Dit percentage zal zeker toenemen omdat, onder andere ook het aantal renovaties van oude gebouwen wereldwijd toeneemt.  Een hoger percentage gerecycleerde content in bepaalde producten heeft echter geen invloed op de wereldwijde milieu-impact, omdat al het beschikbare aluminiumschroot reeds maximaal recycleerd wordt."

 

Aluminium ramen en -deuren met een lange levensduur

Het feit dat aluminium ramen en -deuren zeer lang meegaan in gebouwen bewijst het duurzame karakter van aluminium. UV-straling of vocht hebben geen nadelige effecten en aluminium roest of rot niet. "De levenscyclus van aluminium ramen en -deuren bedraagt gemiddeld meer dan 40 jaar. Maar vaak gaan ze zelfs ruim 60 jaar mee. Deze lange levensduur drukt uiteraard de impact op het milieu. We zullen ons hiervoor blijven inspannen."