Reynaers Aluminium engageerde zich samen met 5 andere bedrijven tot het verlagen van de CO2 uitstoot personenmobiliteit met maar liefst 20 %. Reynaers werd hierbij begeleid door het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit). Na 4 jaar succesvol samenwerken mocht Reynaers de Lean and Green personal Mobility award in ontvangst nemen.

Ruim binnen de vooropgestelde termijn van 5 jaar verminderde Reynaers zijn CO2 uitstoot personenmobiliteit met maar liefst 27.6%. Dit indrukwekkende cijfer werd bereikt door het promoten van de fiets voor het woon-werkverkeer bij de werknemers en het actief aanzetten tot carpoolen onder de collega’s. Bovendien werd bij de keuze voor nieuwe bedrijfswagens meer aandacht besteed aan modellen met een lagere CO2 uitstoot.

Bovendien draagt Reynaers Aluminium ook in zijn dagelijkse activiteiten bij tot de reductie van CO2 uitstoot door te focussen op de energie-efficiëntie van gebouwen. Nieuwe profielreeksen worden daarom steevast ontwikkeld met extra aandacht voor hun thermische prestaties.