Losmaakbaarheidsindex (Alba Concepts)

Het bepalen van de losmaakbaarheidsindex van een product volgt het volgende stappenplan: Alle vier de losmaakbaarheidsfactoren worden eerst beoordeeld middels vaste categorische waardes. Aan deze waarden zijn scores gekoppeld van 1,00 (geen belemmering voor losmaakbaarheid) tot 0,10 (volledige belemmering voor losmaakbaarheid). Objecten zijn met elkaar verbonden door diverse typen verbindingen. Met betrekking tot losmaakbaarheid zijn droge verbindingen, verbindingen met toegevoegde elementen en directe, integrale verbindingen belangrijker dan zachte en harde chemische verbindingen. 

Vind meer details omtrent deze methode