Een duurzaam karakter

Reynaers Aluminium is zich ervan bewust dat ondernemingen een belangrijke rol spelen in de milieuzorg. We nemen onze verantwoordelijkheid zeer ernstig op. Aan de basis genieten we van een groot voordeel: aluminium is 100% recycleerbaar! We werken dus met een duurzaam materiaal dat eindeloos en zonder kwaliteitsverlies gerecycleerd kan worden. Meer dan 95% van al het aluminium dat vrijkomt bij afbraakwerken wordt gerecycleerd. Productie-uitval wordt voor 100% gerecycleerd. Een bijkomend voordeel is dat er slechts 5% van de primaire energie nodig is om aluminium te recycleren.
 
Duurzame doelstellingen
40% van al het energieverbruik wordt geconsumeerd door gebouwen. De Europese energiedoelstellingen voor 2020 mikken op een verbetering van de energie-efficiëntie met 20%, het verminderen van de broeikassen met 20% en het aandeel van hernieuwbare bronnen in de energieconsumptie optrekken naar 20%. Voor Reynaers Aluminium is de maatregel inzake energie-efficiëntie in gebouwen een focuspunt. Dit geldt zowel voor de interne bedrijfsprocessen als voor de ontwikkeling van nieuwe profielreeksen. Duurzaamheid en energie is reeds langer dan vandaag één van de basispijlers van Reynaers. Dankzij een intensief R&D beleid en de know-how van het Reynaers Institute anticiperen de nieuwste Reynaers profielen nu reeds op de vereisten van deze Europese richtlijnen en brengen tevens baanbrekende oplossingen rond luchtdicht bouwen, passiefwoningen en duurzaam energieverbruik.