DE ENERGIE AGENDA

DE ENERGIE AGENDA

DUURZAAMHEID IS AL JAREN EEN ACTUEEL ONDERWERP. OVER DE HELE WERELD ZIEN LANDEN ZICH GECONFRONTEERD MET KLIMAATPROBLEMEN. EN WERELDWIJD HEBBEN BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN TE MAKEN MET STIJGENDE PRIJZEN VAN AARDOLIE EN KOLEN. DOOR HET STEEDS SCHAARSER WORDEN VAN DEZE BRANDSTOFFEN EN DE TOENEMENDE VRAAG IN OPKOMENDE MARKTEN ZOALS CHINA EN INDIA, ZULLEN DE PRIJZEN BLIJVEN STIJGEN.

Duidelijk is dat de klimatologische en economische problemen vragen om een radicale verandering in het denken en doen van de mens. In de jaren ’70 van de vorige eeuw, ten tijde van de oliecrisis, ging duurzaamheid vooral om het beter isoleren van gebouwen. In de jaren ’90 werd er al meer geëxperimenteerd met integrale architectonische klimaatconcepten, waarin grasdaken, atria en geavanceerde dubbele gevels een centrale rol speelden. Overheden en milieuorganisaties kwamen met nieuwe keurmerken zoals FSC (Forest Stewardship Council), een internationaal kwaliteitskeurmerk voor papier en hout waarvan Reynaers ook gebruik maakt. Hieruit blijkt dat de producten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos. En verscheidene keurmerken inzake energiezuinigheid, zoals het keurmerk Passief Bouwen voor gebouwen die zeer weinig energie verbruiken voor verwarming en koeling.

Pas sinds de publicatie in 2002 van het boek ‘Cradle to Cradle’ door architect William McDonough en chemicus Michael Braungart, en de film ‘An inconvenient truth’ over de opwarming van de aarde (Al Gore, 2006), vindt het duurzaamheidsconcept op grote schaal gehoor. Ook in de bouwsector, verantwoordelijk voor een groot deel van de totale CO2-uitstoot in de EU, staat het onderwerp nu bovenaan de agenda. ‘Het probleem is inderdaad nijpend’, aldus Dr. Nigel Jollands, hoofd van de unit Energieefficiëntie van het Internationaal Energieagentschap (IEA), dat een aantal lidstaten evenals de G8 adviseert over energiezaken. ‘We hebben absoluut een energierevolutie nodig. Het huidige systeem is niet duurzaam – het is vervuilend en duur. En gebouwen verbruiken gemiddeld 40% van de nationale energievoorraad . Dus maatregelen nemen om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, is een eerste prioriteit.’

“GEBOUWEN ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR EEN AANZIENLIJK DEEL VAN DE TOTALE CO2-EMISSIES IN DE EU; DAAROM HEEFT DE BOUWSECTOR DUURZAAMHEID NU BOVENAAN DE AGENDA GEZET”

Wat is duurzaamheid?

De vraag blijft niettemin: wat is nu echt duurzaam? Want met de toenemende aandacht voor het onderwerp is het begrip ‘groen’ in zekere zin ook een verkoopargument geworden en heeft het aan zeggingskracht ingeboet. Iedereen claimt duurzaam bezig te zijn. Een houtproducent stelt dat zijn product ‘volledig biologisch afbreekbaar’ en vrij van CO2-uitstoot is. Een bedrijf dat kunststof bouwelementen fabriceert, legt de nadruk op het feit dat dit materiaal juist niet biologisch afbreekbaar is, waardoor het niet met milieu-onvriendelijke producten geïmpregneerd, geschilderd of vervangen hoeft te worden. En een baksteenfabrikant meldt dat zijn stenen gemaakt zijn van natuurlijke materialen en een ‘tijdloze uitstraling’ hebben die de duurzaamheid van de architectuur ten goede zou komen. Voor Reynaers is al lang duidelijk: duurzaamheid is geen eenduidig begrip en moet ook niet als zodanig benaderd worden. Aluminium is een groen materiaal dankzij de lange levensduur (75 % van het aluminium dat ooit is geproduceerd, is nog altijd in gebruik) en het feit dat het volledig kan worden gerecycleerd. Maar uit wat we bij Reynaers Aluminium met dit materiaal doen, blijkt dat we niet kortzichtig zijn’, zegt Erik Rasker, Chief Technology Officer bij Reynaers. Energiedeskundige Dr. Jollands is dezelfde mening toegedaan: ‘Het IEA pleit er nadrukkelijk voor om de energiezuinigheid van gebouwen, met name van de bestaande woningvoorraad, onder de loep te nemen. Het thermisch rendement van zowel ramen als gevels is zeer belangrijk, evenals het totaalontwerp van het gebouw: oriëntatie, airconditioning- en verwarmingssystemen, enzovoorts.’

DE ENERGIE AGENDA

De zonnepanelen op het dak van het Reynaers distributiecentrum in Duffel voorzien in 80% van de totale energiebehoefte.

Duurzame ontwikkeling

Energiezuinigheid is een van de belangrijkste thema’s in alle ontwikkelingen die het bedrijf de laatste jaren heeft geïmplementeerd en waaraan voortdurend verder wordt gewerkt. Zo is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van isolerende ramen, schuifdeuren en vliesgevels die het energieverlies uit het gebouw minimaliseren. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om het daglicht beter te reguleren, enerzijds door zeer slanke profielen te vervaardigen waardoor meer licht binnenvalt en minder energie voor verlichting en verwarming nodig is, en anderzijds met Brise Soleilsystemen die, waar nodig, de zon buiten houden en zo de koellast reduceren. Reynaers heeft nu ook de stap naar energieproducerende systemen gezet en biedt inmiddels ook gevel- en zonweringssystemen met geïntegreerde solar systemen aan. Maar Reynaers draagt niet alleen haar steentje bij door duurzame systemen te ontwikkelen, maar investeert ook in initiatieven om het gebruik van fossiele brandstoffen te minimaliseren. In 2007 werden op het dak van het nieuwe distributiecentrum bij het hoofdkantoor in Duffel (België) 3072 zonnepanelen aangebracht, die jaarlijks 550.000 kWh aan energie produceren en die de CO2-uitstoot met 300 ton hebben verminderd. De installatie is eind 2010 zelfs uitgebreid met 7047 panelen om uiteindelijk zelf in 80% van de totale energiebehoefte van het gebouw te kunnen voorzien.

Strategische speerpunten

Dat maatschappelijk verantwoord ondernemen voor Reynaers een serieuze zaak is, blijkt wel uit het feit dat het bedrijf het zogenoemde Corporate Social Responsibilty (CSR)-concept onderschrijft en vooropstelt bij haar activiteiten. Centraal in de CSR-benadering staat dat aan de eisen van alle belanghebbenden tegemoet gekomen wordt, onder het motto ‘People, Planet, Profit’. Reynaers heeft talloze concrete acties afgeleid uit dit ambitieuze manifest. Het aspect ‘People’ omvat niet alleen klant- en gebruiksvriendelijkheid – de uitwerking hiervan varieert van de meest eenvoudige bedieningsmechanismen voor ramen en deuren tot het minimaliseren van het aantal onderdelen per product, zodat het risico op fouten zoveel mogelijk wordt gereduceerd. Het gaat ook om het bewerkstelligen van een sociaal bewustzijn bij werknemers door het organiseren van een gezamenlijke vrijwilligersdag. Bij het aspect ‘Planet’ ligt de nadruk op de integratie van energiezuinige technische innovaties en architectuur, zoals de zonnepanelen op het magazijn in Duffel, of de ontwikkeling van hoogwaardig isolerende profielen en esthetischere ventilatiesystemen die door architecten in vrijwel elke gewenste maat kunnen worden toegepast. Zodat duurzaamheid uiteindelijk voor iedereen aantrekkelijk en dus vanzelfsprekend wordt. De term ‘Profit’ heeft betrekking op de financiële gezondheid van het bedrijf en de continuïteit, een voorwaarde voor onderzoek en ontwikkeling en de implementatie van nieuwe, duurzame systemen. Hiertoe behoort ook het verwerven van nieuwe kennis en het uitwisselen van die kennis met andere partijen. Reynaers brengt niet alleen energiezuinige systemen op de markt, maar neemt ook aan verschillende projecten deel. Zo wordt momenteel gekeken hoe de ‘Cradle to Cradle’-benadering bij de Reynaers groep geïmplementeerd zou kunnen worden. Om aluminiumrecycling te promoten is Reynaers onlangs een project gestart met partner E-max, een Belgisch aluminiumextrusiebedrijf. Gezamenlijk zal gewerkt worden aan de renovatie van een oude aluminium gevel, waarvan de elementen zullen worden omgesmolten om compleet nieuwe profielen te maken die voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van thermische isolatie. En tot slot is Reynaers een nieuwe samenwerking aangegaan met het Internationaal Energieagentschap (IEA). Doel van het samenwerkingsverband is het ontwikkelen van een ‘window policy pathway’, een voor overheden bestemde brochure over energiezuinigheid en ramen. De vraag naar duurzame bouwwijzen zal de komende jaren alleen maar toenemen, of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie. Met haar innovatieve producten, doorlopend onderzoek en kennisuitwisseling zal Reynaers een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een nieuwe manier van bouwen.