Circulariteit over de productlevenscyclus heen

In onze praktische gids “Circulair bouwen met aluminium schrijnwerk” hebben we de rol van bestaande systemen binnen het circulair bouwproces uitgebreid onder de loep genomen. Daarnaast is het ook van belang om te kijken naar circulariteit over de levenscyclus van het product heen. Zowel in de ontwerpfase, als de gebruiksfase en de einde-levensduurfase speelt circulariteit namelijk een belangrijke rol. We bespreken op basis van deze verschillende fases de concrete circulaire mogelijkheden die een architect en/of bouwheer op het schrijnwerk kan toepassen.

Ontwerpfase

Circulair bouwen begint reeds in de ontwerpfase van een project door aandacht te schenken aan montage en demontage van het schrijnwerk. Daarbij kijken we naar een aangepaste bouwaansluiting waardoor je elementen eenvoudig kan demonteren of vervangen. Ook de losmaakbaarheidsindex komt aan bod, wat een objectieve meetmethode is die aangeeft hoe eenvoudig ramen, deuren en schuifdeuren en hun componenten van elkaar kunnen gescheiden worden.

Tot slot gaan we in op het productpaspoort, een document dat informatie bevat over de bouwmaterialen en –componenten van een systeem. Bij een losmaakbare bouwaansluiting is het belangrijk dat iedere stakeholder in de keten van deze toegevoegde waarde op de hoogte is. Een uitgebreid productpaspoort kan zowel installateurs, gebruikers als slopers duidelijk informeren. Bij een renovatie, bijvoorbeeld, weet iedereen met kennis van het productpaspoort dat een niet-standaardmethode moet toegepast worden om het raam op een eenvoudige manier, zonder beschadigingen te verwijderen.

Refurbishment door ter plaatse herlakken van elementen. ©Resporepair

Gebruiksfase

Tijdens de gebruiksfase kunnen correcte reiniging, smering en afstelling de voorziene levensduur van ramen en deuren helpen behalen. Dit zijn strategieën die je normaal in een gebruiks- of onderhoudshandleiding kan terugvinden, maar vaak toch vergeten worden. Sommige ingrijpende tactieken, zowel op het vlak van tijd en kosten, kunnen de levensduur van een product verlengen tot voorbij de standaardtermijn.

 

Refurbishment, ter plaatse herlakken of gevelcomponenten vervangen kunnen – afhankelijk van de situatie en de projecteisen – ingezet worden om producten nog vele jaren te gebruiken en volledige vervanging te vermijden. Begrippen als restwaardebepaling, recyclagewaarde en hergebruikwaarde spelen hier een cruciale rol.

Einde-levensduurfase

Als andere strategieën geen mogelijkheid meer bieden om het product te behouden, dan moet deze op een verantwoorde manier afgebroken en verwerkt worden. In deze end-of-life-fase staan onderwerpen zoals sloopwerken, afvalscheiding en recyclage centraal.

Lees je graag meer over de circulaire mogelijkheden in de verschillende fases? Download de praktische gids >>