VOORUITGANG IN COMFORT

VOORUITGANG IN COMFORT

HOEWEL ER WEINIG ARCHITECTEN ZIJN DIE HET BIEDEN VAN COMFORT ALS HET VOORNAAMSTE DOEL VAN HUN WERK ZULLEN OMSCHRIJVEN, IS DIT WEL WAAR HET BIJ ARCHITECTUUR OM DRAAIT. VEEL MENSEN ZIJN – GELUKKIG – HET STADIUM VOORBIJ DAT EEN BOUWWERK VOORAL EEN VEILIG DAK BOVEN HET HOOFD IS EN BEGRIJPEN DAT EEN COMFORTABELE BESCHUTTING TEGEN DE  BUITENWERELD DE ESSENTIE VAN ARCHITECTUUR IS. NOG ALTIJD IS HET ZAAK DE BUITENWERELD – WIND, WATER, WARMTE EN KOU – BUITEN TE HOUDEN. ALLEEN GAAT DAT MEER DAN OOIT GEPAARD MET HET STREVEN NAAR MEER COMFORT.

VERANDERING

Hoe snel de architectuur verandert, is niet alleen af te meten aan alle stilistische ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. Wie terugkijkt naar de architectuur van de jaren zestig of tachtig van de vorige eeuw ziet daarin gemakkelijk een wereld van verschil. De snelheid van veranderingen is ook af te lezen aan de enorme ontwikkelingen op het gebied van comfort in gebouwen. Ook hier is een eeuw een eeuwigheid en vaak verandert er in tien jaar tijd al enorm veel. Hoe kort geleden was het niet de norm om kozijnen te voorzien van enkel glas? Er moest begin jaren zeventig een oliecrisis en een stijging in de prijs van fossiele brandstoffen aan te pas komen voordat dubbel glas zijn intrede deed. Dat drie lagen glas geleidelijk gemeengoed begint te worden, is een ontwikkeling van nog recenter datum.

“ER MOEST BEGIN JAREN ZEVENTIG EEN OLIECRISIS EN EEN STIJGING IN DE PRIJS VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN AAN TE PAS KOMEN VOORDAT DUBBEL GLAS ZIJN INTREDE DEED”

PRESTATIES

Stijgende energiekosten en een groeiend bewustzijn voor duurzaamheid hebben ertoe bijgedragen dat er meer aandacht is gekomen voor energieprestaties van gebouwen. De energieprestatienormen zoals die in regelgeving zijn vastgelegd en vaak ook worden aangescherpt, zijn indirect een belangrijke motor achter het toenemend comfort in gebouwen. Michel van Put, product manager bij Reynaers Aluminium, beaamt dat comfort veelal voortkomt uit technologische innovaties die gericht zijn op efficiënt energiegebruik. ‘Wat thermische isolatie betreft, hebben wij U-waarden voor passiefbouw bereikt die ruim onder 1.0 W/m2k liggen. De hoge isolatiewaarde van onze systemen is een zeer belangrijk aspect, evenals de aandacht voor ventilatie, bescherming tegen zonnewarmte en luchtdichtheid. De combinatie van deze aspecten maakt het mogelijk direct achter een grote glasgevel een aangenaam klimaat te handhaven, ongeacht of het buiten vriest of tropisch warm is.’

TOEGANG

Waar nog winst te behalen valt, is in de verbetering van de lucht- en waterdichtheid van ramen, deuren en schuifpuien. Comfort is enerzijds verbonden met een gevoel van welbehagen en anderzijds met gemak. Deze twee komen samen in de innovaties en verbeteringen van de drempels van Reynaers die weliswaar zeer laag zijn, maar toch voldoen aan de allerhoogste normen op het gebied van lucht- en waterdichtheid. Van Put: ‘Zeker in scholen, ziekenhuizen en openbare gebouwen worden hoge eisen gesteld aan eenvoudige toegang. Reynaers maakt voor verschillende van haar systemen drempels die voldoen aan de Europese normen op dit vlak, waarbij een maximale hoogte van 18 millimeter is toegestaan. In sommige systemen weten we zelfs de Britse norm te halen, die met een maximumhoogte van 15 millimeter nog strenger is.’ Met deze lage drempels voldoen we in vrijwel alle omstandigheden aan de eisen voor eenvoudige toegang, met name bij renovaties waar het niet altijd mogelijk is om de onderbouw van de vloer aan te passen.

VOORUITGANG IN COMFORT

In onze dichtbevolkte en drukke steden is stilte een luxe product geworden.

STILTE

Met alle innovaties en verbeteringen op het gebied van warmte-isolatie en lucht- en water dichtheid wordt in één moeite ook de geluidsisolatie verbeterd. Stilte is op veel plekken in onze dichtbevolkte en drukke wereld een soms wat onderschatte luxe. De demping van omgevingslawaai draagt in belangrijke mate bij aan het wooncomfort. Door hun hoge luchtdichtheid reduceren Reynaers-systemen het geluidsniveau al enorm en details zoals extra dichtingen en verborgen scharnieren verhogen de akoestische prestaties nog verder. Hoe minder geluid van buitenaf kan doordringen, des te belangrijker wordt het geluid binnen. Op zijn eigen expertisegebied – gevelsystemen – doet Reynaers er alles aan om contactgeluid dat zich via de gevel tussen verdiepingen of tussen aangrenzende vertrekken zou kunnen verspreiden, tot een minimum te beperken.

Transparantie en overvloed aan natuurlijk licht.
VOORUITGANG IN COMFORT

De lamellen van het BS-zonwerings-systeem (Brise Soleil) zorgen voor een prettig binnen-klimaat en zijn een lust voor het oog

LUXE

Energieprestaties zijn een drijvende kracht achter comfortabele oplossingen. Maar er is een toenemende behoefte aan comfort die los staat van energiezuinigheid. Ondanks de stijgende energiekosten hebben de rijkere delen van de wereld de afgelopen decennia een aanzienlijke welvaartsgroei doorgemaakt, waardoor steeds meer mensen zich vormen van comfort kunnen permitteren die voorheen niet tot hun financiële mogelijkheden behoorden. Wat gisteren een luxe was die weinigen zich konden veroorloven, is vandaag een voorrecht voor velen en morgen een vanzelfsprekendheid voor iedereen, zoals het geval is geweest met de afmeting van raamopeningen en daardoor de lichtinval en transparantie van vertrekken of met centrale verwarmingssystemen. Hetzelfde geldt voor het feit dat het aantal vierkante meters per persoon tussen 1900 en 2000 in grote delen van de westerse wereld is verviervoudigd, wat overigens ook het energieverbruik flink heeft opgestuwd. Een van de manieren waarop het vloeroppervlak is vergroot zijn de serres, veranda’s, wintertuinen en inpandige balkons die in veel nieuwbouwwoningen te vinden zijn. Dergelijke ruimtes worden in de zomer, maar ook in andere seizoenen, steeds vaker gebruikt als bijna-buitenruimte. Ze zijn meestal niet volledig geklimatiseerd (en ook niet op dezelfde manier geïsoleerd als de rest van de woning), maar door de beschikbare Reynaers-technologie is het mogelijk de wind- en waterdichtheid dusdanig te verbeteren dat zulke vertrekken grote delen van het jaar kunnen worden gebruikt. Tot slot dragen Reynaers-systemen bij aan comfort doordat ze onderhouds- en gebruiksvriendelijk zijn. Alle systemen voldoen aan de strengste normen inzake bedieningsgemak; er is zo weinig kracht voor nodig dat alle gebruikers, jong en oud, ze moeiteloos kunnen bedienen. En wie helemaal geen spierkracht wenst te gebruiken: de schuifdeuren van de CP 155- en CP 50-systemen zijn verkrijgbaar met motoren waardoor deze deuren letterlijk met één druk op de knop kunnen worden geopend.