Reynaers Aluminium toont engagement voor circulair bouwen

Reynaers Aluminium blijft fors investeren in meer duurzaamheid. Het bedrijf kondigt vandaag nieuwe stappen aan om circulair bouwen in Vlaanderen te versterken, met het behalen van het Cradle to Cradle certificaat (C2C) en het ondertekenen van een nieuwe Green Deal met de Vlaamse overheid. Met dit project dat perfect aansluit bij de lopende samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel aan het Circular Retrofit Lab, een onderzoeksproject rond circulair bouwen dat kadert binnen het Europese onderzoek ‘Building as Material Banks’, zet Reynaers Aluminium meteen een nieuwe stap in het concretiseren van dit circulair bouwen in Vlaanderen.

Door de Green Deal te ondertekenen, engageert Reynaers Aluminium zich samen met andere partners uit de bouwketen en de Vlaamse overheid om een innovatief lerend netwerk voor circulair bouwen te starten. De deelnemers van de Green Deal zetten experimenten op en delen hun eigen kennis en ervaring. Vanuit die pool van informatie worden tools, methodieken en nieuwe vormen van ketensamenwerking getest. De Green Deal voor de bouwsector draagt bij tot het realiseren van een circulaire economie in Vlaanderen tegen 2050.  

Het samenwerkingsproject Circular Retrofit Lab, een totaalrenovatie van enkele oude studentenkoten op de VUB-campus, was reeds een eerste concrete stap in het engagement van Reynaers Aluminium voor de transitie naar een circulaire bouweconomie. De gerenoveerde koten zullen dienst doen als extra ruimtes en flexibele werkplekken, en kunnen in de toekomst makkelijk worden omgevormd naar gastenkamers, les- of laboruimtes of zelfs andere in te vullen functies.

Cradle to Cradle certificaat
De continue duurzaamheidsinspanningen van Reynaers Aluminium krijgen een nieuwe erkenning met het onlangs behaalde prestigieuze Cradle to Cradle certificaat op een reeks producten. Het Cradle to Cradle Innovation Institute beoordeelde de ingediende dossiers van Reynaers Aluminium op vijf verschillende categorieën. Die gingen van kwaliteit en duurzaamheid van het materiaal tot de ethische praktijken tijdens het productieproces. 
De gecertificeerde producten verzekeren niet enkel hoogwaardige isolatie en duurzaam materiaal, maar bieden ook een grote esthetische meerwaarde. Voor architecten en bouwheren loont het om te bouwen met C2C gecertificeerde materialen. De principes van het Cradle to Cradle certificaat sluiten immers nauw aan bij BREEAM en LEED, de internationaal erkende kwaliteitslabels die het duurzaamheidsniveau van gebouwen bepalen. Op die manier bieden C2C gecertificeerde systemen de garantie om milieubewust te bouwen. 

Duurzaamheid zit in het DNA
Naast het duurzaam materiaal gebruik, is ook energie-efficiëntie een zeer belangrijk aandachtspunt voor Reynaers Aluminium. Zo resulteerden de aanhoudende investeringen in research en development eerder in het behalen van het Passive House certificaat voor lage - en energie neutrale woningen. 
Kurt Van Den Bergh, Technisch Verantwoordelijke van Reynaers Aluminium Belux, over het belang van duurzaamheid en circulair bouwen: “Meer dan 40% van het wereldwijde energieverbruik is gelinkt aan het verwarmen, verkoelen, verlichten en het algemeen beheren van de gebouwen waarin we werken en leven. Om te voldoen aan de huidige wereldwijde klimaatdoelstellingen, moeten we dat percentage voor 2050 met minstens 60% verminderen. Ons bedrijf is uniek gepositioneerd en heeft uitstekend isolerende en performante systemen om de impact van nieuwe en bestaande gebouwen op het milieu te verminderen. Het engagement in de Green Deal, het C2C label en onze overige certificaten, waaronder Passive House, zijn het bewijs van onze toewijding voor een groenere wereld voor onszelf en de volgende generaties”.