Reynaers Aluminium engageert zich voor een duurzame toekomst en ondersteunt de Circular State of the Union

In Brussel vond in april de ‘Circular State of the Union 2022’ plaats. Hiermee wil de Vlaamse Regering van Vlaanderen een circulaire koploper maken in Europa door te investeren in circulaire innovatie én door de materiaalvoetafdruk van onze consumptie met 30% te verminderen tegen 2030. Om dit te realiseren definieerde Vlaanderen Circulair 10 uitdagende werkpaden waarin circulaire ambities in de bouw gekoppeld worden aan klimaat-, energie- en beleidsdoelstellingen.


Honderd Vlaamse partners, over de verschillende sectoren heen, tekenden een engagementsverklaring om de circulaire transitie van de Vlaamse economie waar te maken. Reynaers Aluminium nam deel om zich officieel te engageren, zodat we mee vorm kunnen geven aan een duurzame toekomst.

Waarom inzetten op een circulaire economie?

Door in te zetten op een circulaire economie, wordt de druk op het milieu en het klimaat verlaagd. Bovendien zorgt dit ervoor dat de Europese Unie als economische regio minder afhankelijk wordt van buitenlandse grondstoffen. Door slimmer en meer circulair om te gaan met materialen, kunnen we voorraad schaarste beter opvangen en stijgende prijzen beter stabiliseren.

 

Het engagement van Reynaers Aluminium

Vlaanderen Circulair werkte een actieplan uit binnen het domein circulair bouwen. Reynaers Aluminium zal meewerken aan volgende thema’s en acties:
 

  • De materiaalsamenstelling van ons patrimonium doorgronden: focus op het materiaalpaspoort.
  • Verankeren van circulaire economie in (klimaat)beleid en markt: focus op circulaire thema’s in bestekteksten.
  • Sociale kosten en milieukosten internaliseren in de totaalkost van een project: focus op Totem, het M-peil en de toepassing van EPD’s.
  • Hergebruik en recyclage maximaliseren: focus op richtlijnen voor sloop en ontmanteling.
  • Informeren en sensibiliseren: focus op bijscholing van de bouwsector en het integreren in opleidingen in het onderwijs.


Wil je meer informatie over het project ‘Circular State of the Union 2022’? Neem dan gerust contact op met Kurt Van Den Bergh – Technisch Manager Belux.