Privacy & Disclaimer

Juridische Informatie

Deze website is eigendom van Reynaers Aluminium NV (verder “Reynaers” of “Reynaers Aluminium” genoemd), een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel in 2570 Duffel (BelgiĆ«), Oude Liersebaan 266, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0437.278.077 en met BTW-nummer BE- 437.278.077. Reynaers Aluminium treedt hier op voor eigen rekening en die van zijn dochterondernemingen. De verantwoordelijke uitgever van deze website is mevrouw Els Fonteyne, Group Communication Manager.

 

Disclaimer

Deze website en de informatie die ze bevat, heeft enkel tot doel de gebruiker te informeren over Reynaers Aluminium en de producten/diensten die het bedrijf aanbiedt. Deze website is louter informatief en Reynaers Aluminium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Reynaers Aluminium heeft de nodige inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat de informatie op deze pagina’s correct was en in overeenstemming met alle mogelijke voorschriften inzake auteursrechten op het ogenblik dat de pagina’s werden opgesteld en laatst werden aangepast. Als zich een inbreuk op het auteursrecht zou voordoen, dan beperkt de aansprakelijkheid van Reynaers Aluminium zich tot het vervangen van de betrokken delen door delen die geen inbreuk maken op het auteursrecht. Reynaers Aluminium kan daardoor evenwel niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade.

Reynaers Aluminium geeft geen garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of de volledigheid van de website en de inhoud ervan.

Reynaers Aluminium behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen op gelijk welk moment, zonder aankondiging en zonder dat Reynaers Aluminium aansprakelijk wordt gesteld.

Reynaers Aluminium voorziet externe links voor het gebruiksgemak van de gebruikers van de website. Het vermelden van een externe link houdt geen enkele goedkeuring in van de externe site of de inhoud ervan. Reynaers Aluminium aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de vermelde sites.

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden van deze Disclaimer.

Privacybeleid

Reynaers Aluminium zal uw persoonsgegevens enkel verzamelen, bewaren of gebruiken voor specifieke doeleinden in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke voorschriften (zoals de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en enkel met uw toestemming. We gebruiken uw gegevens om onze relatie met u te ondersteunen en te verbeteren, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van nieuws en aanbiedingen van producten, diensten en het bedrijf, om u een dienst of ondersteuning te verlenen of om andere, in de wet omschreven, gegronde redenen. We verkopen uw persoonsgegevens niet. We delen uw persoonsgegevens buiten Reynaers Aluminium enkel met uw toestemming, zoals voorzien door de wet, of met bedrijven die Reynaers Aluminium helpen te voldoen aan zijn verplichtingen tegenover u en dan alleen met partners die ons engagement delen in verband met de bescherming van uw privacy en gegevens. U mag Reynaers Aluminium te allen tijde contacteren met alle mogelijke vragen in verband met dit privacybeleid. U mag ook steeds informeren naar de persoonsgegevens die Reynaers Aluminium over u heeft en vragen deze te corrigeren of te verwijderen. 

De enige informatie die we automatisch verzamelen is informatie in verband met het gebruik van onze website. Die informatie is anoniem en wordt vergaard in de logbestanden van onze servers. Deze logbestanden registreren algemene informatie, zoals het aantal keer dat onze website wordt bezocht, het type browser dat gebruikt wordt en het aantal bestanden dat wordt gedownload. Persoonlijke informatie wordt echter nooit geregistreerd. De informatie van de logbestanden maakt het ons mogelijk de inhoud van onze website beter af te stemmen op de voorkeuren van de gebruikers. 

Sommige webpagina’s gebruiken een functie van uw browser, “cookie” genaamd. Cookies op zich zijn niet in staat persoonlijke informatie van u op te halen. Deze cookie identificeert uw computer –maar niet uzelf- automatisch voor onze servers wanneer u onze site bezoekt. Tenzij u ons dat specifiek vertelt, zal Reynaers Aluminium nooit weten wie u bent, zelfs als we uw computer een cookie toewijzen. De websites van Reynaers Aluminium kunnen bovendien enkel cookies lezen die gemaakt zijn door websites van Reynaers Aluminium. De websites van Reynaers Aluminium gebruiken echter wel analytische cookies van derden.

Cookies maken het ons onder meer mogelijk onze site voor u te personaliseren en u informatie te bieden volgens uw behoeften en wensen. Bijvoorbeeld, van zodra u een taal kiest, wordt een cookie naar uw computer geschreven zodat u die keuze in de toekomst niet opnieuw hoeft te maken.

Reynaers Aluminium weet dat uw privacy zeer belangrijk is voor u. Vragen en opmerkingen over dit beleid zijn welkom, dus contacteer ons gerust op privacy@reynaers.com. Omdat technologieƫn op het Internet zo snel veranderen, behoudt Reynaers Aluminium zich het recht voor zijn Privacybeleid regelmatig aan te passen.

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Auteursrechten - Handelsmerken

Deze website en de inhoud ervan zijn volledig eigendom van Reynaers Aluminium en/of zijn licentiegevers. Alle namen van producten, merken en/of handelsnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectievelijke houders. Bijgevolg mag deze website samen met alle onderdelen ervan zonder enige uitzondering van welke aard ook, niet verspreid, gebruikt of op gelijk welke manier overgenomen worden zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Reynaers Aluminium en/of een andere betrokken eigenaar voor reproductie, verspreiding, wijziging en/of openbaarmaking. Het gaat hier meer bepaald over alle werken, grafische, infografische en geluidselementen die beschermd zijn door (intellectuele) eigendomsrechten, als teksten, foto’s, geluidsfragmenten, tekeningen en logo’s.

Voor meer informatie over het gebruik van grafisch, infografisch of geluidsmateriaal, zoals foto’s, teksten, tekeningen, logo’s en geluidsfragmenten, email naar: copyrights@reynaers.com.