Ons engagement voor koolstofarm aluminium

Voor de productie van aluminium hebben we uiteraard elektriciteit nodig. Maar we kiezen wel zelf de energiebron waaruit deze elektriciteit wordt opgewekt. Deze keuze heeft een grote impact op de CO2-voetafdruk. Om deze reden maakten we afspraken met onze leveranciers. We kopen geen aluminium meer dat met vervuilende energiebronnen, zoals steenkool, is gemaakt.We geven de voorkeur aan duurzame elektriciteitsbronnen. Deze elektrische energie speelt een belangrijke rol in de primaire productie van aluminium.

De aluminiumindustrie levert voortdurende inspanningen om de CO2-voetafdruk van de aluminiumproductie te verbeteren. Deze CO2-voetafdruk hangt in grote mate af van de elektriciteitsbehoefte in het productieproces. Wereldwijd bedraagt de CO2-voetafdruk van aluminium meer dan 10 kg CO2 per kg aluminium (zelfs tot 20 kg CO2 per kg aluminium). Het aluminium dat momenteel in Europa wordt gebruikt, heeft een gemiddelde voetafdruk van 8,6 kg CO2 per kg aluminium. Het grootste deel van deze CO2 wordt veroorzaakt door de elektriciteitsbron. Door groene stroom te gebruiken, kunnen we deze voetafdruk tot 4 kg doen dalen. Dat noemen we dan 'koolstofarm aluminium'. Tegenwoordig wordt het meeste koolstofarme aluminium gemaakt met elektriciteit uit waterkrachtcentrales.

Minder elektriciteitsverbruik per ton aluminium

Tijdens het Hall-Héroult elektrolyseproces wordt aluminiumoxide in primair aluminium omgezet. Momenteel bestaan er geen haalbare alternatieven voor dit proces. In de loop van de ruim 110-jarige geschiedenis van aluminiumverwerking is er echter voortdurend vooruitgang geboekt om het elektriciteitsverbruik te verminderen. In de voorbije twintig jaar is de energie-efficiëntie van het Hall-Héroult proces met 20 % verbeterd. Verbeterde energie-efficiëntie van het productieproces blijft topprioriteit. Dit is namelijk bepalend voor een groot deel van de kosten voor aluminiumproductie.

Minder CO2 dankzij nieuwe toekomstige innovaties

Dankzij nieuwe innovaties kunnen we de 'restimpact' nog verder verlagen. Verschillende productiebedrijven wereldwijd werken aan nieuwe baanbrekende technieken voor een nog lagere CO2-impact van de aluminiumproductie. Bij een van de technieken worden de koolstofanoden in het elektrolytische proces vervangen door een keramisch materiaal. Zo wordt er alleen zuurstof uitgestoten. In combinatie met koolstofneutrale elektriciteit is de directe koolstofuitstoot dan haast nihil. Over de hele wereld worden deze innovaties verder onderzocht in nauwe samenwerking met instituten en organisaties.

Reynaers Aluminium is een actief lid van European Aluminium. Deze organisatie zet zich sterk in voor het verminderen van de impact op het milieu. Haar gepubliceerde visie voor 2050 stelt duidelijke doelen voorop.

Sterke focus op duurzaam aluminium

In de nabije toekomst zal het aluminiumproces veel energie-efficiënter verlopen. Daar zijn we erg blij om want zo hebben we een nog grotere invloed op het circulair gebruik van aluminium. Ons engagement voor duurzaam aluminium is groot.

Dit betekent dat we investeren in:

  • koolstofarm aluminium
  • recycleren van aluminium
  • toekomstige verbeteringen voor een kleinere CO2-voetafdruk

Op deze manier garanderen we aluminium voor nu en in de toekomst.