Twee jaar Green Deal Circulair Bouwen, Reynaers Aluminium bouwt mee!

green_deal_circulair_bouwen.png
0405

De bouwsector heeft een belangrijke impact op het totale materialengebruik in Vlaanderen: zo’n 30 tot 40% van ons afval komt uit de bouwsector. De wijze waarop we bouwen en wonen heeft bovendien een grote invloed op onze CO2-voetafdruk. Door de omvang van de sector en het totale volume aan materialen, maakt een gezamenlijke verandering richting circulaire economie echt het verschil.

Hoe maken wij juist dat verschil? In samenwerking met Vlaanderen Circulair, OVAM en Vlaamse Confederatie Bouw werd een lerend netwerk uitgerold onder de vorm van de Green Deal Circulair Bouwen. Daarin gaan we al twee jaar lang, samen met 360 andere organisaties, het engagement aan om circulair bouwen te integreren in onze dagelijkse bouwpraktijken. Tijdens leermomenten, samenkomsten en workshops hebben we, en dat zullen we ook blijven doen, onze kennis en ervaring verder uitgebouwd en zelfs omgezet in eerste pilootprojecten. Wij maken ons alvast op om dit engagement de komende twee jaar verder uit te dragen.

Graag geven we je wat meer informatie over ons pilootproject dat we in het kader van deze Green Deal hebben opgestart. In december 2019 vingen we aan met het project window of circular opportunity. Het doel van het project is om enerzijds via overlegmomenten de verwachtingen van de verschillende stakeholders voor het schrijnwerk in het kader van circulair bouwen in kaart te brengen en anderzijds via werkpakketten concreet af te toetsen welke mogelijkheden en drempels er zijn om dit concreet in te vullen. Tot slot werken we via dit project ook aan een ontwerpgids voor de architect die hen moet toelaten het schrijnwerk op een optimale manier te integreren in een circulair bouwwerk.

Wil je meer weten over de Green Deal en ons engagement daarbinnen, raadpleeg dan gerust onderstaande infografiek en neem contact op met Kurt Van Den Bergh, Technical Manager voor Belux via zijn e-mailadres: kurt.van.den.bergh@reynaers.com. Meer informatie over de Green Deal op zich kan je vinden op de GDCB- zone via onderstaande link: https://bouwen.vlaanderen-circulair.be/nl/green-deal.

More news

Het nieuwsarchief doorbladeren
Evenementen09-06-2022

Welke rol speelt de architect in 2050?

Evenementen02-06-2022

Don Bosco school bouwt circulaire gevel met aluminium ramen en deuren

Evenementen24-01-2022

Reynaers Aluminium trots op bijdrage aan Belgisch paviljoen voor Wereldtentoonstelling in Dubai