Kinderdagverblijf 't Groen Drieske

Kinderdagverblijf 't Groen Drieske

Architecten Delobelle bvba

Het nieuwbouwproject biedt plaats voor het Gentse kinderdagverblijf ‘De Droomboom’ en het Stibo (naschoolse opvang van kinderen) van de kleuterschool ’t Groen Drieske’. Het architectenbureau Delobelle en de Dienst Bouwprojecten van de stad Gent stonden voor de uitdaging om een multifunctioneel en architecturaal gebouw te realiseren dat aansluit op de site en het bestaande schoolgebouw. Het project moest bovendien beantwoorden aan de strenge richtlijnen van Kind en Gezin met betrekking tot veiligheid en preventie en conform zijn met de eisen van de stad Gent op het vlak van energie efficiëntie.

 

Focus op mens, site en omgeving

De architecten en de bouwheer realiseerden een gebouw dat respectvol omgaat met de site waarop het geplaatst werd en dat een voorbeeld is van energiezuinig, milieuvriendelijk en duurzaam bouwen. Voortaan beschikken de kinderen uit de Gentse wijken Gentbrugge/Moscou-Vogelhoek over een laagenergiegebouw dat een positieve ruimtelijke en psychische omgeving creëert die hen helpt in hun ontwikkeling en educatie. Architecturaal is een sleutelrol weggelegd voor een polyvalente speelzaal met een kleurrijke aluminium gordijngevel en grote zwevende luifel die een deel van de speelplaats overdekt. Dit deel vormt immers de overgang en het scharnier tussen het bestaande schoolgebouw, het tussenliggende speelplein en de nieuwbouw, en zorgt voor een opwaardering van het complex. 

Een belangrijke troef van het ontwerp is dat de centrale open ruimte en de daaraan gekoppelde binnenruimtes naadloos in elkaar overlopen. Door de polyvalente zaal schuin tegen het nieuwe schoolgebouw te plaatsen creëerde architect Robby Delobelle met zijn team een semipubliek voorplein, dat er voorheen niet was. Dit biedt meer veiligheid en comfort voor de kinderen en hun ouders en versterkt de kracht van de aluminium gordijngevel met kleurige panelen.

Inverted aluminium curtain wall

Certainly, the most striking architectural feature of the design is the colourful aluminium curtain wall with its horizontal window profiles. As a feature, it makes the school an instantly recognizable and a prominent presence in the neighbourhood. Delobelle architects explain they opted for horizontal profile lines to best blend with the surroundings and furthermore achieve a scale that is comprehensible for children. A vertical structure by contrast would have placed too much emphasis on the height of the building, the architects explain.

Dankzij de perfect luchtdichte plaatsing van de aluminium gordijngevel, die koudebruggen uitsluit en een doorgedreven isolatie van de Reynaers CW 50 HI profielen realiseert het gebouw een E-peil 68 en K-peil 28 waardoor het volledig conform is met de energienota van de stad Gent.

 

 

 

In order to guarantee the architectural strength of the design, the technical studies department of Reynaers Aluminium and the aluminium fabricator De Paepe faced the challenge of fitting the curtain wall profiles horizontally for this project. In other words, fitting the profiles on their side, whereas traditionally they would be installed vertically. In addition to this complex and unconventional installation, the standard vertical drainage systems also had to be adapted to the horizontal orientation. The resulting so-called 'inverted curtain wall' by Reynaers Aluminium is therefore innovative from both the architectural and the technical point of view.

Architecten: 
Architecten Delobelle bvba
Locatie: 
België View on map
Fotograaf: 
Debbie De Brauwer
Gebruikte Reynaers-systemen: 
Project solutions: 
CW 50 reversed