Het ISO 9001 & 14001 certificaat

Reynaers Aluminium is gecertificeerd voor zowel ISO 9001: 2015 als ISO 14001: 2015, beide internationaal erkende standaarden.

Het certificaat voor ISO 9001: 2015 garandeert de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem binnen onze organisatie, gebaseerd op procesaanpak, risicobeheersing en continue verbetering. Kwaliteitsmanagement ondersteunt ook het beheer van onze producten, de betrokkenheid van de medewerkers en de klantgerichtheid.

Het certificaat voor ISO 14001: 2015 garandeert bovendien de implementatie van een milieumanagementsysteem binnen onze organisatie. Er wordt een passend milieubeleid geïmplementeerd, gebaseerd op duurzame processen en het streven naar voortdurende verbetering. Dit alles met een engagement voor de bescherming van het milieu, waarbij wordt ingespeeld op veranderende milieuomstandigheden in evenwicht met de socio-economische noden.

Bureau Veritas heeft beide certificaten toegekend.
Om dit certificaat te behalen en te behouden, worden de verschillende afdelingen van Reynaers Aluminium tijdens een audit geëvalueerd om na te gaan of de operatie voldoet aan de hierboven vermelde normen.